Alzheimerova choroba môže stretnúť každého z nás! Ako ju spoznať?

Alzheimerova choroba je jednou z najčastejších príčin demencie. Ide o ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k odumieraniu nervových buniek. Choroba postihuje najmä starších ľudí, výnimočne tiež mladých ľudí. Nedá sa liečiť, ale priebeh choroby možno zmierniť.

Ako sa Alzheimerova choroba prejavuje?

Alzheimerova choroba má veľmi pozvoľný priebeh. V ranej fáze sa prejavuje najmä stratou pamäti, stratou záujmu o koníčky, zmätenosťou a neschopnosťou zastať základné úkony v domácnosti. V neskoršej fáze chorí stráca pojem o čase, majú problém s rozhodovaním, ich reč je strohá a často chýba význam, nespoznávajú rodinných príslušníkov, sú agresívne a ich chôdza je nemotorná. V poslednom štádiu chorí nevnímajú okolité dianie, správajú sa neprimerane situácii, odmietajú prijímať potravu, stráca schopnosť zadržiavať moč a nie sú schopní sa sami o seba postarať. Priebeh choroby je veľmi individuálne, ale pri včasnej návšteve lekára možno priebeh choroby spomaliť.

Aké sú príčiny?

Príčiny Alzheimerovej choroby zatiaľ nie sú známe. Avšak dôležitú úlohu hrajú genetické predpoklady, vek a životný štýl. Najohrozenejšou skupinou sú osoby nad 65 rokov, fajčiari a osoby s poruchou imunitného systému. Choroba sa tiež prejavuje u osôb, ktoré opakovane prekonali úrazy hlavy. Dedičnosť Alzheimerovej choroby nie je dokázaná, ale väčšia pravdepodobnosť výskytu je v rodinách, kde sa už raz objavila. 

Aká je liečba?

Liek na Alzheimerovu chorobu zatiaľ neexistuje, ale sú lieky, ktoré dokážu priebeh choroby spomaliť a podporujú funkciu doterajších nervových buniek. Okrem užívania liekov je veľmi dôležitá podporná terapia. Jedná sa napríklad o canisterapiu (liečba pomocou psov), reminiscenční terapiu (terapia spomienkou) alebo cvičenia zamerané na pamäť.

Je Alzheimerova choroba dedičná?

Genetické predpoklady nemožno zaprieť, ale cvičením mozgu a zdravú životosprávou môžete chorobu oddialiť. Dôležitá je vyvážená strava s dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny, pravidelná konzumácia rýb, časté prechádzky a v neposlednom rade tréning pamäti.

Rozhodne nepodceňujte prvé príznaky a lekára navštívte včas. Čím skôr túto chorobuodhalíte, môžete jej priebeh výrazne spomaliť. Nezabúdajte konzumovať potraviny, ktoré majú na mozog blahodárny vplyv. Ide napríklad o vlašské orechy, škoricu, kávu či kvalitné horkú čokoládu.

ZDROJ.takprosto.cc

You Might Also Like

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>