Ak spozorujete niektoré z týchto príznakov, majte sa na pozore, môže to predpovedať rakovinu pankreasu

Podžalúdková žľaza, odborne pankreas, je laločnatý podlhovastý orgán uložený v dutine brušnej medzi žalúdkom a chrbticou. Po jeho ľavej strane sa nachádza slezina, na opačnom konci dvanástnik, teda počiatočná časť tenkého čreva. Pankreas plní mnoho nezastupiteľných funkcií. Rovnako ako ostatné orgány ľudského tela aj pankreas občas zápasí s rôznymi chorobami, ktoré môžu človeku viac či menej znepríjemňovať život. K najčastejším z nich patrí akútny a chronický zápal pankreasu, či nádory pankreasu , k menej častým potom radíme napr. infekciu vírusom príušníc.

Niektoré príznaky sú pre jednotlivé ochorenia typické, ale väčšina z nich je spoločná ako pre zápaly, tak pre nádory pankreasu. Je potom na lekároch, aby s využitím najrôznejších vyšetrovacích metód zistili, čo je príčinou pacientových ťažkostí a ako mu najlepšie pomôcť.

Aká je funkcia pankreasu

Pankreas môžeme rozdeliť podľa funkcie na dve časti, na exokrinnú a endokrinnú časť. Väčšina buniek pankreasu je súčasťou exokrinnej časti, ktorá je spojená s tvorbou pankreatických tráviacich enzýmov. Tie sú nevyhnutné na štiepenie všetkých hlavných zložiek potravy, teda bielkovín, tukov aj cukrov. Tieto tráviace šťavy sa z miesta tvorby dostávajú do pankreatických vývodov, ktoré sa postupne spojujú a ústia spoločne so žlčovými cestami do dvanástnika. Endokrinná časť pankreasu je zodpovedná za tvorbu hormónov zúčastňujúcich sa metabolizmu cukrov. Ide predovšetkým o inzulín a glukagón. Pokiaľ je tento orgán postihnutý niektorým ochorením, narušuje sa funkcia pankreasu vedúca k závažným následkom.

Aké sú príznaky ochorenia pankreasu

Pankreas je najčastejšie postihnutý akútnym, či chronickým zápalom, v horších prípadoch zhubným nádorom pankreasu. Všetky tieto ochorenia sa prejavujú prevažne rovnako, a preto nie je vždy jednoduché ich od seba odlíšiť. Navyše sa jedná o príznaky tzv. nešpecifické, teda také, ktoré sa vyskytujú aj pri mnohých iných ochoreniach.

Veľmi častým príznakom ochorenia pankreasu je bolesť brucha. Tá sa môže u rôznych chorôb mierne líšiť. Zatiaľ čo pri chronickom a akútnom zápale pankreasu je veľmi silná a ostrá a často vystreľuje do chrbta, pri nádoroch pankreasu sa častejšie vyskytuje bolesť tupá alebo zvieravá.

V niektorých prípadoch je bolesť spojená s pocitom na vracanie alebo priamo so zvracaním. To sa môže objavovať aj krátko po jedle. Čo sa týka príjmu potravy, pacient jedlo väčšinou pomerne výrazne obmedzuje, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Jednak dochádza k zníženiu chuti do jedla, potrava navyše vyvoláva zvracanie alebo plynatosť a hnačku a často je jej príjem spojený s výraznou bolestivosťou. Pri chronickom zápale pankreasu sa k týmto dôvodom pridáva ešte pocit plnosti a tlaku v nadbrušku. Kvôli zníženiu množstva prijímanej potravy začínajú pacienti chudnúť a v ojedinelých prípadoch bez včasného začatia podávania potravy inak ako ústami, väčšinou vnútrožilovo, môže dôjsť k smrti z podvýživy.

Aké prináša komplikácie ochorenia pankreasu

Pomerne častými komplikáciami pri ochoreniach pankreasu je cukrovka alebo žltačka. Cukrovka vzniká pri rozsiahlom poškodení tkaniva pankreasu, pri ktorom dochádza k zničeniu veľkého množstva Langerhansových ostrovčekov, v ktorých je tvorený hormón inzulín. Ten sa významne podieľa na znižovaní hladiny krvného cukru, a keď je ho nedostatok, množstvo cukru v krvi stúpa a jeho prísun do buniek je obmedzený. Žltačka môže vzniknúť v prípade útlaku žlčových ciest, ktoré odvádzajú žlč z pečene a ktoré prebiehajú v tesnej blízkosti pankreasu, kde môžu byť utlačené napríklad nádorom pankreasu. Pri akútnom zápale alebo záchvate chronického zápalu pankreasu môže byť poškodenie také rozsiahle, že vzniknutá zápalová odpoveď sa môže rozšíriť na celé telo a vzniká pre pacienta veľmi nebezpečný stav, ktorý nazývame šok. Pri ňom môže dôjsť k poruchám funkcie srdca a niektorých ďalších významných orgánov, k zlyhaniu krvného obehu a niekedy aj k strate vedomia. Táto búrlivá reakcia môže byť príčinou smrti u pacientov so zápalom pankreasu. Ale aj slabšiu zápalovú reakciu organizmu môže pacient pomerne výrazne pociťovať ako zvýšenie teploty až horúčku, sucho v ústach, zvýšenú únavnosť a výrazné potenie.

ZDROJ.: thefrisky.com

You Might Also Like

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>